Korijeni

2016.

250 x 200 x 70 cm

beton

Tihi osvajači - Dioklecijanovi podrumi, Split, 2019.

© Darko Škrobonja, © Vladimir Novak