CSK10_17 / Kompozicija sinagoga Koprivnica

2017.

skulptura

2 komada: 450 x 260 x 140 cm

čelik, trska

Sinagoga u Koprivnici, 2017.

photo: © Zvonimir Ferina