CFP03_17 – Kompozicija Francuski paviljon

2017.

skulptura

3 komada: 450 x 260 x 140 cm

čelik, trska

Francuski paviljon, SC, Zagreb, 2017.

photo: © Igor Ilić